Jak zvládnout bakalářskou práci? Hlavně si vyberte dobré téma!

Pokud máš před sebou tvorbu diplomové práce, si na správném místě. Alfou a omegou úspěchu je vhodně zvolené téma - přes to nejede vlak. Jak si téma vybrat a případně si usnadnit přípravu?

Jak si vybrat téma bakalářky

Začněme tím, že existují dva typy psaní práce. Na základě toho, jak moc chceš psát bakalářskou práci, ti doporučím další výběr. 1. Chceš napsat bakalářskou práci, ale nechceš s ní mít zbytečné problémy, a především chceš psát takovou téma, o němž umíš dohledat spoustu informací. 2. Pokud chceš později pokračovat například v doktorandském studiu, je dobré napsat práci, která něčím obohatí katedru. Bakalářská práce by měla například vyřešit nějaký nový problém.

Jednodušší diplomová práce

V prvním případě ti doporučuji zapnout Google. Přečti si o tématech, které tě zaujaly. Pokud chceš mít práci rychle napsanou, je vhodné zvolit si právě takové téma, o kterém lze snadno dohledat informace. Důvod je prostý. Na takové bakalářské témata si můžeš najít ukázkové práce a množství materiálů. Můžeš se z nich inspirovat při tvorbě tvé práce, a tím ušetřit spoustu času, protože už budeš vědět, jak máš postupovat. Můžeš si prohlédnout, jakým stylem jsou tyto práce napsány, jaké mají pořadí obsahu a různé podobné věci. Také si můžeš prohlédnout, jaké problémy zkoumají a jak metody využívají. Přesto je bakalářka mnohem náročnější než běžná seminární práce, a to bez ohledu na to, zda si vybereš jednoduché nebo složité téma. Chci tě však upozornit na jednu věc. Na lehčí a obecněji témata se musíš přihlásit co nejdříve, protože o tato témata je často největší zájem. Nebudeme si lhát, většina studentů chce vysokou školou pouze proplout. Doporučuji ti co nejrychleji napsat mail nebo zajít za příslušným školitelem, abys měl větší šanci, že vybrané téma opravdu dostaneš.

Náročnější diplomová práce

V druhém případě, tedy pokud chceš uchvátit katedru, ti doporučuji vybrat si co nejtěžší téma, téma o níž najdeš málo informací a málo dostupných zdrojů. Informace na méně obvyklá témata bude sice náročnější najít, ale mohu tě ujistit, že i tak jich nakonec bude dostatek. V tomto případě je navíc i trochu jednodušší samotný výběr témat. Na tato těžší témata se hlásí málokdo, čili je menší šance, že ti je někdo "vyfoukne". Předtím, než takovou bakalářskou práci přihlásíš, ti doporučuji přečíst něco o daném tématu. Je důležité aby si zjistil, jestli tě dané téma vůbec zajímá, a zda chceš bádat právě v tomto oboru. Vypracovat náročnější bakalářskou téma je (logicky) časově náročnější a vyžaduje více úsilí - půjde ti to však mnohem lépe, pokud to bude téma, které tě baví. Musíš objevit něco nového, prozkoumat co nejvíce zdrojů - daleko více zdrojů než v případě jednoduchého tématu, a také použít nějaké nové metody - nový přístup k dané tématice, aby si ji něčím obohatil.

Publikováno: 28. 02. 2021

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Alena Litostrámová